zie onze gewijzigde openingstijden vanaf 12 juni
vanaf 15 juni ook de zaterdag gesloten

aanbieding:                     1 franse boomschors 40 liter € 12,00  3 voor €30,00

 

 

 

Bosplantsoen

Bosplantsoen is leverbaar van begin november tot half april. Het najaar is de beste tijd om te planten. 

Ons assortiment

Acer campestre
Alnus glutinosa
Amelanchier lamarckii
Aronia melanocarpa
Betula pendula
Carpinus betulus
Cornus alba Sibirica
Cornus mas
Cornus sanguinea
Corylus avellana
Crataegus monogyna
Euonymus europaeus
Fagus sylvatica
Fagus sylvatica Atropunicea
Forsythia intermedia Spectabilis
Frangula alnus
Ligustrum ovalifolium
Ligustrum vulgare Atrovirens