Hemelvaartsdag 13 mei en 2e Pinsterdag 24 mei gesloten.

I.v.m. schaarste veel artikelen is niet alles meer op voorraad.

Wij nemen bij een bestelling altijd contact met u op.

Bomen en struiken uit de volle grond niet meer mogelijk, dit weer vanaf november.

 

 

Bosplantsoen

Bosplantsoen is leverbaar van begin november tot half april. Het najaar is de beste tijd om te planten. 

Ons assortiment

Acer campestre
Alnus glutinosa
Amelanchier lamarckii
Aronia melanocarpa
Berberis thunbergii Atropurpurea
Betula pendula
Carpinus betulus
Cornus alba Sibirica
Cornus mas
Cornus sanguinea
Cornus sericea Flaviramea
Corylus avellana
Crataegus monogyna
Euonymus europaeus
Fagus sylvatica
Fagus sylvatica Atropunicea
Forsythia intermedia Spectabilis
Frangula alnus